12 เดือนภาษาอังกฤษ

ตารางเดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน

ที่ภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
1Januaryแจ๊นยุอะริเดือนมกราคม
2Februaryเฟ๊บรุอะริเดือนกุมภาพันธ์
3Marchมาชเดือนมีนาคม
4Aprilเอ๊เพริลเดือนเมษายน
5Mayเมเดือนพฤษภาคม
6Juneจูนเดือนมิถุนายน
7Julyจุล๊ายเดือนกรกฎาคม
8Augustออเกิ๊สทเดือนสิงหาคม
9Septemberเซ็พเท็มเบอะเดือนกันยายน
10Octoberอ็อคโท๊เบอะเดือนตุลาคม
11Novemberโนเว๊มเบอะเดือนพฤศจิกายน
12Decemberดิเซ๊มเบอะเดือนธันวาคม