บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียนและวิชาที่เรียน [EP.10]

0
548

บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงเรียน ว่าด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียน และวิชาที่ชอบเรียน พร้อมทั้งปัญหาที่ประสบในการเรียน มาดูว่าทั้งคู่มีทางออกอย่างไรเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจในบางวิชา
บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงเรียน

บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงเรียน

Jane: What grade are you in, Sam?
ว็อท เกรด อา ยู อิน แซม
เธอ อยู่ ชั้น ไหน แซม

Sam: I am in 6th grade. I go to a very big school.
ไอม อิน เดอะ ซิกส เกรด ไอ โก ทู อะ เว๊ริ บิก สกูล
ฉัน อยู่ ชั้น ป.6 ฉัน เรียนอยู่ใน โรงเรียน ขนาดใหญ่ มาก

Jane: I go to a very small school, because there aren’t many kids in my small town.
My favorite subject is math. It’s fun!

ไอ โก ทู อะ เว๊ริ สมอล สกูล บิค๊อส แด อ๊านท เม็นนิ คิดส อิน มาย สมอล เทาน
มาย เฟ็ฝเวอะริท ซั๊บเจ็คท อิส แม็ธ อิทส ฟัน
ฉัน เรียนอยู่ใน โรงเรียน ขนาด เล็ก มาก เพราะว่า ไม่มี เด็ก มาก ใน เมือง เล็กๆ ของฉัน
วิชา ที่ชื่นชอบ ของฉัน คือ คณิตศาสตร์ มัน สนุก

Sam: Math is so hard! I don’t like it at all.
The numbers are so confusing for me.
I prefer literature and history.

แม็ธ อิส โซ ฮาด ไอ ด้นท ไลค อิท แอ็ท ออล
เดอะ นั๊มเบอส อา โซ คันฟิ๊วซิง ฟอ มี
ไอ พริเฟอ ลิ๊ทเทรอะเชอะ แอนด ฮิสตริ
คณิตศาสตร์ ยาก มาก ฉัน ไม่ชอบ มัน เลย
ตัวเลข สับสน มาก สำหรับ ฉัน
ฉัน ชอบ วรรณคดี และ ประวัติศาสตร์ มากกว่า

๋Jane: We are just the opposite!
็History is so hard for me.
Maybe we can help each other learn.

วี อา จัสท ดิ อ๊อพเพอะสิท
ฮิสตริ อิส โซ ฮาด ฟอ มี
เมบี วี แคน เฮ็ลพ อีช อัธเธอะ เลิน
พวกเรา เป็น คนที่ต่างกัน อย่างมาก
ประวัติศาสตร์ ยาก มาก สำหรับ ฉัน
บางที เรา สามารถ ช่วยเหลือ กัน ในการเรียน ได้

Sam: Great! Then we can both get good grades and get good jobs when we grow up.
เกรท เด็น วี แคน โบธ เก็ท กุด เกรดส แอนด เก็ท กุด จอบส เว็น วี โกร อัพ
เยี่ยมเลย แล้ว พวกเรา ทั้งคู่ จะได้ เกรด ดีๆ และ ได้ งาน ดีๆ เมื่อ พวกเรา โต ขึ้น


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ