แบบฝึกหัด Subject Verb Agreement (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
404

แบบฝึกหัด Subject Verb Agreement ตัวนี้ เป็น exercise เพื่อทดสอบความเข้าใจหลังจากได้เรียนรู้เรื่อง subject verb agreement มาแล้ว ถ้ายังไม่เรียนรู้แนะนำให้ไปศึกษา่ตามลิงค์ด้านล่างนะครับ

Subject Verb Agreement คืออะไร

Subject Verb Agreement ฉบับจัดเต็ม

แบบฝึกหัด Subject-Verb Agreement

แบบฝึกหัด subject verb agreement

Subject Verb Agreement– Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

I have five pigs. Some ________ fat.

All of my cats ________ white.

The man who stole you birds ________ in this room.

All of the food _________ dirty.

One of my dogs ________ black.

Everyone __________ happy.

Two plates of rice _________ on the table.

Not only my friends but also my sister ________ sad.

The manager and owner __________ very rich.

Rice and curry __________ yummy

The students in this class _________ clever.

Jo or his sister _______ nice to me.

Someone __________ in the classroom.

A cat and a dog __________ very small.

The green and red bird _________ in the tree


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ