เปลี่ยนนามเอกพจน์ เป็นพหูพจน์ นามเปลี่ยนรูปภายใน ไม่ใช่การเติม s นะครับ

2
828

นามต่อไปนี้ไม่ได้เติม s เพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ แต่เป็นการเปลียนแปลงรูปสระภายใน หรือ เติม en, ren ต่อท้าย

นามพหูพจน์เปลี่ยนสระภายใน

เปลี่ยนรูปภายใน จากเอกพจน์เป็นพหูพจน์

โน๊ตช่วยจำ….. มีผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กขี่วัวผ่านมา พวกเขามีเท้าคล้ายห่าน และฟันคล้ายหนู นอกจากนี้ยังมีเหาเต็มหัวอีกด้วย

เอกพจน์ คำแปล พหูพจน์ คำแปล
man ผู้ชาย men ผู้ชายหลายคน
woman ผู้หญิง women ผู้หญิงหลายคน
businessman นักธุรกิจ businessmen นักธุรกิจหลายคน
fisherman ชาวประมง fishermen ชาวประมงหลายคน
child เด็ก children เด็กหลายคน
ox วัว oxen วัวหลายตัว
foot เท้า feet เท้าหลายข้าง
goose ห่าน geese ห่านหลายตัว
tooth ฟัน teeth ฟันหลายซี่
mouse หนู mice หนูหลายตัว
louse เหา lice เหาหลาตัว

ข้อพึงระวัง

  • man อ่านว่า แมน
  • men อ่านว่า เม็น
  • woman อ่านว่า วู๊เมิน
  • women อ่านว่า วีมิน

คำว่า man ต่อท้ายเหล่านี้คือคนสัญชาตินั้นๆ ให้เติม s

  • German > Germans ชาวเยอรมัน
  • Norman > Normans ชาวนอร์มัน
  • Brahman > Brahmans ชาวบรามัน

**ตัวอย่างประโยค **

That tall man is my brother.

แด็ท ทอล แมน อิส มาย บรัธเธอะ

ชาย ตัวสูงๆ คนนั้น คือ พี่ชาย ของฉัน

She has three teeth.

ชี แฮส ธรี ทีธ


หล่อน มี ฟัน สาม ซี่

blank กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอคะแนน 5 ดาวให้บทความด้วยครับ
[Total: 0 Average: 0]

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ