Part of speech คืออะไรนะ… มันมีอยู่กี่ชนิด และแต่ละชนิดมีอะไรบ้าง จำเป็นต้องเรียนไหม เอิ่ม…เอาเป็นว่าลองศึกษาดูก่อนนะ ไม่เสียหลาย

บทเรียนวันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจกันว่า part of speech คืออะไร ใช้ยังไง จะยกตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปลประกอบเสริมความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รับรองไม่ยากเย็นจนเกินไปแน่นอน

part of speech คืออะไร

part of speech คืออะไร

part of speech แปลว่า ส่วนของคำพูด นี่คือแปลโดยยึดตามคำศัพท์ แต่ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ มันก็คือ “ชนิดของคำ” หรือ “คำชนิดต่างๆ” นั่นเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ชนิดด้วยกัน

part of speech 8 ชนิด

ทีนี้เราจะมาเรียนรู้ part of speech ทั้ง 8 ชนิด พร้อมตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจกันนะครับผม

1. คำนาม [Noun]

Noun คือคำที่ใช้แทน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

ตัวอย่างคำนาม

 • Noun ใช้แทนคน เช่น boy, girl, dad, mom, teacher, student, etc.
 • Noun ใช้แทนสัตว์ เช่น dog, cat, pig, cow, monkey, mouse, etc.
 • Noun ใช้แทนสิ่งของ เช่น pen, pencil, car, chair, table, TV, etc.
 • Noun ใช้แทนสถานที่ เช่น school, bank, market, mall, airport, etc.

ตัวอย่างประโยค

 • A boy is running.
  เด็กชายกำลังวิ่ง
 • A dog is big.
  สุนัขตัวใหญ่
 • A pen is blue.
  ปากกาน้ำเงิน
 • A bank is large.
  ธนาคารกว้างขวาง

2. คำสรรพนาม [Pronoun]

Pronoun คือคำที่ใช้แทนคำนาม

Pronoun ที่เราคุ้นเคยได้แก่ I, You, He, She, It, We, They/ me, you, him, her, it, us, them

แยกออกสรรพนามที่เป็นประธานและกรรม ดังนี้

ประธาน กรรมคำแปล
Imeฉัน
 Youyouคุณ
 Hehimเขา
 Sheherหล่อน
 Ititมัน
 Weusพวกเรา
Theythemพวกเขา

ตัวอย่างประโยค

 • I love you.
  ฉันรักคุณ
 • He loves her.
  เขารักหล่อน
 • She loves him.
  หล่อนรักเขา
 • We love them.
  พวกเรารักพวกเขา
 • They love us.
  พวกเขารักพวกเรา
 • It is a dog.
  มันคือสุนัข

3. คำคุณศัพท์ [Adjective]

Adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนาม หรือสรรพนาม

คำ Adjective ขยายคำนามหรือสรรพนาม บอกให้รู้ว่านามมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร

 • good ดี
 • bad เลว, แย่
 • tall สูง
 • short ต่ำ
 • black ดำ
 • white ขาว

ตัวอย่างประโยค

 • He is a good boy.
  เขาเป็นเด็กดี
 • It is a bad dog.
  มันคือสุนัขที่แย่
 • Sam is tall.
  แซมตัวสูง
 • Tom is short.
  ทอมตัวเตี้ย
 • The dog is white.
  สุนัขสีขาว

4. คำกริยา [Verb]

Verb คือคำที่แสดงการกระทำ แสดงสภาวะ

Verb คำกริยาบอกให้รู้ว่าใคร “ทำอะไร” เช่น

 • stand
 • walk
 • sit
 • sleep
 • swim
 • go
 • come

ตัวอย่างประโยค

 • I stand here.
  ผมยืนตรงนี้
 • She walks to school.
  หล่อนเดินไปโรงเรียน
 • They sleep on the bed.
  พวกเขานอนบนเตียง
 • We go to school by car.
  พวกเราไปโรงเรียนโดยรถยนต์
 • They come from China.
  พวกเขามาจากประเทศจีน

5. คำกริยาวิเศษณ์ [Adverb]

Adverb คือคำที่ขยายกริยา หรือคุณศัพท์

Adverb ขยายคำกริยาบอกให้รู้ว่าทำ “ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร” เช่น

 • here ที่นี่
 • there ที่นั่น
 • today วันนี้
 • tomorrow พรุ่งนี้
 • slowly อย่างช้าๆ
 • quickly อย่างเร็ว

ตัวอย่างประโยค

 • I stand here.
  ผมยืนตรงนี้
 • She sits there.
  หล่อนนั่งที่นั่น
 • I will go to the market today.
  ฉันจะไปตลาดวันนี้
 • We walk slowly.
  พวกเราเดินอย่างช้าๆ
 • They run quickly.
  พวกเขาวิ่งอย่างเร็ว

6. คำบุรพบท [Preposition]

Preposition คือคำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของคำ

Preposition คำบุรพบท หรือ บุพบท บอกให้รู้ว่าอยู่ “ที่ไหน เวลาใด อย่างไร”

 • in ใน
 • on บน
 • at ที่, เวลา
 • by โดย
 • with กับ
 • to ไปสู่

ตัวอย่างประโยค

 • I sleep in the room.
  ผมนอนในห้อง
 • She sits on the chair.
  หล่อนนั่งบนเก้าอี้
 • I am at home.
  ฉันอยู่ที่บ้าน
 • We go to school by car..
  พวกเราไปโรงเรียนโดยรถยนต์
 • She goes to the bank every day.
  หล่อนไปตลาดทุกวัน

7. คำสันธาน [Conjunction]

Conjunction คือคำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยค

Conjunction ทำหน้าที่เชื่อมคำ วลี ประโยค เข้าด้วยกัน เช่น

 • and และ
 • but แต่
 • or หรือ
 • for เพราะ
 • nor ไม่ทั้งคู่
 • yet แต่
 • so ดังนั้น

ตัวอย่างประโยค

 • I like cats and dogs.
  ผมชอบแมวและหมา
 • I like cats but I don’t like dog.
  ฉันชอบแมวแต่ฉันไม่ชอบหมา
 • Boys or girls can swim here.
  เด็กหญิงหรือเด็กชายก็สามารถว่ายน้ำที่นี่ได้
 • I walk slowly for I’m tired.
  ฉันเดินอย่างช้าๆ เพราะว่าฉันเหนื่อย

8. คำอุทาน [Interjection]

Interjection คือคำที่ใช้แสดงอารมณ์

Interjection คือคำสั้นๆที่ใช้แสดงอารมณ์ ความรู้สึก เช่น

 • Hurray – ไชโย
 • Oh โอ – โอ้
 • Ouch – โอ๊ย
 • Ah – โอ้
 • Ahem – อะแฮ่ม
 • Alas – โถ, โอ้
 • Aha – อะฮ้า

ตัวอย่างประโยค

 • Hurray! We won!
  ไชโย พวกเราชนะ
 • Oh, too bad!
  โอ้ แย่จัง
 • Ouch, my leg hurts.
  โอ๊ย ขาฉันเจ็บ

part of speech สรุปแล้วก็คือคำชนิดต่างๆนั่นเอง ซึ่งจะนำคำเหล่านี้นั่นแหละมาเรียงร้อยเป็นวลี และประโยคในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูด

ก่อนที่จะเรียนรู้หลักภาษาในเรื่องอื่นๆ ก็ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับ เพราะคำเหล่านี้จะไปปรากฎอยู่ในบทเรียนอื่นๆอีกมากมาย