โครงสร้างข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2556

0
386

หลังจากที่การทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านพ้นไปแล้ว ปรากฎว่า ข้อสอบปี 2556 (สอบ 2 กุมภาพันธ์ 2556) มีโครงสร้างแตกต่างจากปีก่อนอย่างสิ้นเชิงที่เห็นได้ชัดคือ ปีนี้เป็นข้อสอบ กขคง ธรรมดา ส่วนปีก่อนๆจะเป็นข้อสอบแบบคู่ขนาน (ข้อสอบ 1 ข้อ มีสองข้อย่อย ต้องตอบถูกสองข้อย่อยจึงจะได้คะแนน)

ข้อสอบ ONET

ในความเห็นส่วนตัวแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ข้อสอบแบบคู่ขนานก็สามารถวัดกันได้แล้วว่านักเรียนมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน ดูตัวอย่างแบบคู่ขนาน

1.   Sam: Hi, Jo. How are you?

Jo   : ____A___

………………………

Sam: See you later.

Jo:    ____B_____

A 1. I’m a doctor.
2. I’m from China.
3. I’m fine.
4. I’m happy.

B 1. Thank you.
2. Take care.
3. That’s it.
4. All right.


จากตัวอย่างด้านบนนี้ นักเรียนต้องตอบให้ถูกทั้งสองข้อจึงจะได้คะแนน ตอบถูกข้อใดข้อหนึ่งแปลว่าความรู้ของคุณเป็นศูนย์ ซึ่งไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่

อย่างไรก็ดี ต้องรอดูข้อสอบปีต่อๆไป ว่าจะปรับเปลี่ยนกันอย่างไร จึงอยากข้อร้องทีมงานออกข้อสอบว่า คุณอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยนัก ครููผู้สอนกับนักเรียนปวดหัว มาดูโครงสร้างข้อสอบปีนี้หน่อยว่าเป็นอย่างไร

โครงสร้างข้อสอบ

Part 1. Conversation

 • มีบทสนทนาขึ้นมาแล้วมีช่องว่าง ให้เลือกประโยคที่ถูกต้อง
 • มีประโยคให้อ่าน ถ้าคนนั้นเขาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ หรือคุณต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ จะใช้คำพูดโต้ตอบว่าอย่างไร

Part 2. Reading Comprehension

 • ใจความสำคัญคืออะไร
 • คนเขียนต้องการสื่ออะไร
 • คำนี้ แปลว่าอะไร
 • อะไรที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทอ่าน
 • จากบทอ่าน ข้อใดเป็นจริง เป็นเท็จ

Part 3. Grammar and Vocabulary

 • มีเนื้อเรื่องมาให้แล้วเว้นช่องว่างไว้ ให้เอาคำศัพท์มาเติม
 • ให้กล่าวซ้ำกับข้อความที่กำหนด เช่น เขาเป็นชอบหยิบเอาสิ่งของเพื่อนเป็นประจำ = เขาเป็นขี้โขมย
 • Error Detection จับผิดคำที่ผิดหลักไวยากรณ์

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ปี 2556 ก็เป็นเช่นนี้แล รอดูปีต่อไปว่ามันจะผิดเพี้ยนไปอีกอย่างไร ขอร้องคนออกข้อสอบว่าอย่าเปลี่ยนโครงสร้างบ่อยนัก ปวดหัวครับ

ขอคะแนน 5 ดาวให้บทความด้วยครับ
[Total: 0 Average: 0]

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ