แบบฝึกหัด When Why How (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
417

แบบฝึกหัด When Why How เมื่อไหร่ ทำไม และ อย่างไร เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  When Why How มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด When Why How

แบบฝึกหัด when why how

ให้จำหลักการสำคัญๆ คือ when หมายถึงเวลา why หมายถึงเหตุผล how หมายถึง วิธีการ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ ใครได้คะแนนเต็มตั้งแต่รอบแรกถือสุดยอดครับ

When Why How – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

I don't understand _____ you don't drink milk.

_____ are you crying, honey? My leg hurts.

_____will you go to Japan? Next week.

_____did you eat my banana? I was hungry.

_____do we have to go now? We will be late.

That's the reason _____ she can't swim.

_____ do you go to school? I go to school by bus.

_____ are you today? I'm OK, thanks.

Can you tell me _____ to get to the police station?

Dad came home _____ we were having dinner.

_____will you come back? I'll come back tomorrow.

_____is your birthday? It's in June.

Don't forget to close the door _______ you go out.

I don't know _____ to ride a bike.

_____ do I live without you? I want to know.


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ