แบบฝึกหัด have has – verb to have (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
547

แบบฝึกหัด have has (verb to have) เป็น Exercise หลังจากได้เรียนรู้ have has มาแล้ว หลักการจำง่ายๆ ก็คือ ประธานเอกพจน์ใช้ has ประธานพหูพจน์ใช้ have ง่ายๆ แค่นี้เอง

แบบฝึกหัด Have Has : verb to have

แบบฝึกหัด have has

Have Has – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

Do you _____ a pen?

We _____ many cows.

He doesn't _____ any children.

It _____ two ears.

My brothers _____ big bikes.

They _____ a lot of money.

Does she _____ a brother?

Her father _____ a big car.

You _____ one cat.

I _____ two dogs.

A bird _____ two wings.

An elephant _____ four legs.

You don't _____ much time.

He _____ a big house.

She _____ a cute doll.


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ