แบบฝึกหัด Present Simple Tense Usage (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
580

แบบฝึกหัด Present Simple Tense (ปัจจุบันกาล) เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  Present Simple Tense มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด Present Simple Tense

blank

เป็นการทดสอบความเข้าใจหลักการใช้ present Simple นะครับ ถ้าได้คะแนนเต็มก็แสดงว่าเข้าใจแล้วเป็นอย่างดี

Present Simple Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7/10 ขึ้นไป

การสร้างประโยคคำถามทำได้โดย....

ข้อใดกล่าวถึง หลักการเติม s ที่ท้ายคำกริยาได้ถูกต้อง

ประโยคในข้อใดที่ไม่ใช่ Present Simple Tense

โครงสร้างของ Present Simple Tense คือ.....

Present Simple Tense ใช้กล่าวถึง........

ข้อใดกล่าวถึง หลักการเติม s ที่ท้าย คำกริยาได้ถูกต้อง

ถ้าในประโยคมีกริยาช่วย เช่น can, should แทรกในประโยค ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Present Simple Tense ใช้กล่าวถึง........

ตัวย่อในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อใดไม่ใช่คำที่บ่งบอกความถี่ใน Present Simple Tense


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ