แบบฝึกหัด present simple tense (Online Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
523

แบบฝึกหัด Present Simple Tense มาแล้ว เป็น Exercise ที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยาก เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่ายเลยเชียวแหละ นักเรียนต้องทำให้ได้อย่างน้อย 10 คะแนนนะครับ จึงจะถือว่าผ่าน ถ้าได้น้อยกว่านั้นก็คงต้องกลับไปศึกษาใหม่กันนะ

แบบฝึกหัด Present Simple Tense

blank

Present Simple Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

That bird_____ (fly) very high.

You always _____ (help) me clean the room.

She always_____ (study) math in the morning.

It usually ____ (start) to snow on November.

They seldom _____ (take) a bath after dinner.

We never _____ (drink) coffee in the morning.

He _____ (wash) his car every day.

He never _____ (buy) fruit from the market.

They _____ (drink) coffee in the afternoon.

A cat sometimes _____ (cry) when it is hungry.

She _____ (have) dinner with her friends every Sunday.

Jame _____ (teach) science and math.

My sister and her friend never _____ (watch) TV in the evening.

Jo usually _____(do) homework after dinner.

We seldom _____ (play) football after school.


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ