แบบฝึกหัด present continuous tense (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
756

แบบฝึกหัด Present Continuous Tense เป็น Exercise หลังบทเรียนเรื่อง Present Continuous Tense นะครับ  แบบทดสอบชุดนี้ก็ค่อนข้างง่าย เพราะเป็นเรื่อง is am are และคำกริยาเติม ing แค่นั้นเอง ถ้ายังไม่ได้เรียนก็สามารถกลับไปศึกษาบทเรียนนี้ก่อนก็ได้นะครับ

แบบฝึกหัด Present Continuous Tense

แบบฝึกหัด present continuous tense

Present Continuous Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

My mom is _____ (make) a cake.

Dogs are _____ (run) quickly.

They _____ books.

His dog is _____ (lie) on the floor.

We _____ football.

Jo and John _____ to the radio.

You _____ TV with my friends.

A bird _____ in the tree.

She _____ the room.

The man is _____ (drive) a taxi slowly.

He _____ his homework.

The white fish is _____ (swim).

It ____ right now.

I _____ to school now.

Some men _____ on the road.


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ