ข้อสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ Past Tense

0
485

แบบฝึกหัด Past Tense เป็น Exercise หลังจากได้เรียนรู้เรื่อง past tense ทั้งหมดมาแล้ว พร้อมเฉลยข้อสอบให้ได้รู้ว่าข้อไหนตอบผิดตอบถูกด้วยครับ

แบบฝึกหัด Past Tense

blank

สรุปหัวใจของ Past Tense ถ้าเป็น simple ธรรมดา จะใช้กริยาช่อง 2 แต่ถ้ามี 2 เหตุการณ์มาแทรกซ้อนกันอยู่เมื่อไหร่ละก้อ… ต้องพิจารณากันให้ดีนะครับว่าควรใช้ Tense ไหนจึงจะถูกต้อง

Past Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

Last Christmas I _____ you my heart.

They _____ the classroom when we got to school.

We _____ dinner before we went to the party.

It ____ to rain while we were playing football.

The light went out while we _____ dinner.

She _____ a tall man while she was walking to school.

I _____ to Hong Kong 10 years ago.

Mr John _____ in this town for 10 years before he went back to London.

I took a bath, cleaned my face and _____ dressed.

They had gone home when we _____ to the airport.

Sam ____ here yesterday

The light went out after we _____ breakfast.

They _____ for us for one hour by the time we arrived.

You were watching TV while we _____ dinner.

I heard a boy crying while I _____ a horror movie.


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ