แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

0
419

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษต้องถือว่าเป็นจุดเน้นของ สพฐ.แล้วละครับตอนนี้ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

–  กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และความหมายเกี่ยวกับการบอกลักษณะและอาชีพต่างๆ

–  การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำ

–  ประโยค บทสนทนา เนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ

–  คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว เช่น

Is he/she (คำคุณศัพท์)?                                      Yes, he/she is. / No, he/she isn’t.

What’s he/she like?                                             He/She’s (คำคุณศัพท์).

Are you good at (ชื่อวิชา)?                                 Yes, I am. / No, I am not.


What do you want to be?                                  I want to be a (ชื่ออาชีพ).

–  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

–  การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

–  การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ที่มา : http://www.aksorn.com/teacher/searchplan.php

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ