ตัวอย่างหนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัดภาษาอังกฤษ

0
186

หนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษเรียกว่า company certificate ส่วนหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษาอังกฤษเรียกว่า partnership certificate หน้าตาเป็นอย่างไรไปชมตัวอย่างพร้อมคำอธิบายพร้อมกันเลย

blank

หนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นมาดูหน้าตาของหนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษกันก่อนเลยว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ในแบบฟอร์มที่กำหนด

 1. วันเดือนปีที่จดทะเบียน
 2. เลขที่ทะบียนบริษัท หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล
 3. ชื่อบริษัท
 4. จำนวนกรรมการ
 5. รายชือกรรมการ
 6. กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ทำนิติกรรม
 7. เงินทุนจดทะเบียน
 8. ที่ตั้งบริษัท
 9. จำนวนวัตุถุประสงค์ในการทำการค้า
 10. จำนวนหน้าของวัตถุประสงค์
 11. วันออกใบรับรอง
 12. ลายมือชื่อนายทะเบียน
 13. ชื่อนายทะเบียน

? ตัวอย่างฟอร์มหนังสือรับรองบริษัท

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับ ซึ่งตอนที่เรากรอกแบบฟอร์มขอของจริง อาจมีแบบฟอร์มที่เปลี่ยนไปจากนี้บ้างนิดๆหน่อยๆ แต่สาระสำคัญจะยังคงอยุ่นะครับ

blank

หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน ภาษาอังกฤษ

ทีนี้มาดูหน้าตาของหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนภาษาอังกฤษกันบ้าง หน้าตาก็คล้ายกับบริษัทนั่นแหละ

 1. วันเดือนปีที่จดทะเบียน
 2. เลขที่ทะบียนห้างหุ้นส่วน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล
 3. ชื่อห้างหุ้นส่วน
 4. จำนวนหุ้นส่วน
 5. ชื่อหุ้นส่วน
 6. เงินหุ้น
 7. จำนวนหุ้นส่วนผู้จัดการ
 8. ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้ทำนิติกรรม
 9. ข้อจำกัดของหุ้นส่วนผู้จัดการ
 10. ที่ตั้งห้างหุ้นส่วน
 11. จำนวนวัตุถุประสงค์ในการทำการค้า
 12. จำนวนหน้าของวัตถุประสงค์
 13. วันออกใบรับรอง
 14. ลายมือชื่อนายทะเบียน
 15. ชื่อนายทะเบียน

? ตัวอย่างฟอร์มหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน

blank

คำขอหนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ


blank

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ