กริยาช่อง 2 ของ read คือ read แต่ไม่ได้อ่านว่า หรีด เหมือนช่อง 1 นะจะบอกให้

0
534

กริยาช่อง 2 ของ read คือ read แต่ไม่ได้อ่านว่า หรีด เหมือนช่อง 1 นะครับ และคำ ๆ นี้ ไม่ว่าจะเป็นช่อง 1, 2 หรือ 3 มันก็เขียนเหมือนกันซะด้วย แต่เวลาอ่านมันอ่านไม่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นพึงระวังให้ดีๆ ว่าเป็นเป็นช่อง 1 หรือ 2

ช่อง 2 ของ read

กริยาช่อง 2 ของ read

กริยาช่อง 2 ของ read ก็คือ read เหมือนเดิม

ถ้าเป็นช่อง 1 อ่านว่า หรีด แต่ถ้าเป็นช่อง 2 หรือ 3 ให้อ่านว่า เหร็ด

ปัญหาก็คือว่ามันเป็นช่อง 1 หรือ 2 จะสังเกตุตรงไหน วิธีสังเกตุก็ดูจากบริบทของประโยคนั้่นแหละ ถ้าเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีต แสดงว่าเป็นช่อง 2 ให้อ่านว่า เหร็ด

ถ้าเป็นการบอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วไป แสดงว่าเป็นช่อง 1

ส่วนช่อง 3 สังเกตไม่ยาก เพราะมี have, has หรือ had นำหน้าอยู่แล้ว

 • I read books everyday.
  ไอ หรีด บุคส เอ็ฝริเด
  ฉันอ่านหนังสือทุกวัน
  อันนี้เป็นข้อเท็จริง เป็นช่อง 1 อ่านว่า หรีด
 • I read books yesterday.
  ไอ เหร็ด บุคส เย็นเตอะเด
  ฉันอ่านหนังสือเมื่อวาน
 • I have just read books.
  ไอ แอฝ จัสท เหร็ด บุ๊คส
  ฉันเพิ่งจะอ่านหนังสือ

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ