หนังสือรับรองการทำงาน ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานราชการครูพร้อมคำแปล

0
259

หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า certification of employment แปลว่า หนังสือรับรองการจ้างงานครับ คนที่ออกให้ก็จะเป็นโรงเรียนนั่นแหละครับ เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ แต่ละที่ก็ต่างกันไป

blank

หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษข้าราชการครู

หนังสือรับรองการทำงานก็จะมีรูปแบบดังนี้คือ

 • ตราครุฑ
 • เลขที่หนังสือ
 • ที่อยู่หน่วยงงาน
 • วันที่
 • เนื้อความ
 • คำรับรอง
 • ลายมือชื่อผู้รับรอง
 • ชื่อผู้รับรอง
 • ตำแหน่งผู้รับรอง

สำหรับรูปแบบที่เห็นใช้กันทั่วๆคือ ทำเป็นหนังสือรับรองการทำงาน (Certificate of Employment) และจดหมายรับรองการทำงาน ( employment verification letter )

หนังสือรับรองการทำงาน


blank

คำแปล :

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านายสมชาย รักดี เกิดวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเป็นข้าราชการ ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านดอนมดแดง ตั้งแต่วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้รับเงินเดือนขั้น 25,000 บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 เดือนเมษายน 2562

จดหมายรับรองการทำงาน


blank

คำแปล :

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านายสมชาย รักดี เกิดวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเป็นข้าราชการ ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านดอนมดแดง ตั้งแต่วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้รับเงินเดือนขั้น 25,000 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ