หนังสือรับรองการทำงาน ภาษาอังกฤษ ของข้าราชการพยาบาลและหมอพร้อมคำแปล

0
175

หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า certification of employment แปลว่า หนังสือรับรองการจ้างงานครับ ในตอนนี้เป็นตัวอย่างของพยาบาลและหมอนะครับ เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ แต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไป

blank

หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษพยาบาลและหมอ

หนังสือรับรองการทำงานก็จะมีรูปแบบดังนี้คือ

 • ตราครุฑ
 • เลขที่หนังสือ
 • ที่อยู่หน่วยงาน
 • วันที่
 • เนื้อความ
 • คำรับรอง
 • ลายมือชื่อผู้รับรอง
 • ชื่อผู้รับรอง
 • ตำแหน่งผู้รับรอง

ตัวอย่างหนังสือรับรองของพยาบาล


blank

คำแปล :

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านางสาวสมหญิง รักดี ปัจจุบันเป็นข้าราชการ ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่โรงพยาบาลแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้รับเงินเดือนขั้น 25,000 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานของหมอ


blank

คำแปล :

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านายแพทย์ประชา สงสัย ปัจจุบันเป็นข้าราชาการ ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ที่โรงพยาบาลแสนสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้รับเงินเดือนขั้น 45,000 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ขอคะแนน 5 ดาวให้บทความด้วยครับ
[Total: 0 Average: 0]

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ