Press ESC to close

Vocabulary

2 Articles
0 15
1
Teacher Oil

มาแล้วจ้า… คำศัพท์หมวดต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพราะมีคำอ่านให้ด้วย คำศัพท์ต่อไปนี้ ถือว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐาน หรือคำศัพท์ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับ เพราะเป็นคำศัพท์เบื่องต้นที่พบเห็นได้บ่อยๆ หรือใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน คําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ คำศัพท์หมวดต่างๆ ณ ที่นี้ขอนำเสนอหมวดละไม่เกิน 10 คำนะครับ…

0 32
1
Teacher Oil

What do you want to be when you grow up? โตขึ้นคุณอยากเป็นอะไร… นี่คือคำถามเกี่ยวกับอาชีพที่คุณครูชอบถามเราตอนที่เรา่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมเอ่ย… วันนี้ขอเสนอ “อาชีพภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ” เป็นคำศัพท์อาชีพต่างๆ…