แบบฝึกหัด A An the (Exercise) พร้อมเฉลยผลคะแนนหลังทำข้อสอบ

0
962

แบบฝึกหัด A An The  เป็น Exercise ที่เฉลยผลหลังทำข้อสอบเสร็จแล้ว ต้องพิจารณานิดหนึ่งนะครับ ว่าอันไหน ใช้ a an หรือ the ให้จำเทคนิคง่ายคือ ถ้าเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือกล่าวถึงสิ่งที่มีเพียงอันเดียวในโลกให้ใช้ The ที่เหลือใช้ a กับ an เท่านั้นเอง ถ้าไม่แน่ใจก็ไปศึกษาเรื่อง การใช้ A An และ การใช้ The ก่อนนะครับ

แบบฝึกหัด Article A An The

blank

A An The Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

_____ elephant is big.

_____ Nile is the longest river.

_____tea in this cup is too sweet.

This is ______ ant.

My son is _____third boy from the left.

She is _____tallest girl in class.

That is _____ old car.

_____ moon is beautiful tonight.

_____Golden Gate Bridge is 2.7 kilometers long.

It is ______ useful book.

There is_____ugly pig sleeping.

Sam is eating ______ orange.

It is _______ heavy bag.

I see ______ dog running.

My sister is ______ university student.


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ