Press ESC to close

0 5
1
Teacher Oil

เดือนทั้ง 12 เดือนเราก็ท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว และสามารถจดจำกันได้ดี ส่วนจะเขียนได้ถูกต้องเป๊ะๆก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง ที่นี้ถ้าเป็นเดือนภาษาอังกฤษแบบย่อ หรืออักษรย่อเดือนต่างๆนั้น เขาสามารถทำได้ง่ายๆเองนะ…จริง จิ๊ง… เดือนภาษาอังกฤษแบบย่อ… การย่อเดือนภาษาอังกฤษทำง่ายๆ โดยการเอาตัวอักษรสามตัวแรกของเดือนนั้นๆ มาทำเป็นอักษรย่อ…เห็นไหม…ง่ายนิดเดียว ที่+L2:O14 ภาษาอังกฤษ คำแปล ตัวย่อ…

0 9
1
Teacher Oil

12 เดือนภาษาอังกฤษ ตารางเดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน ที่ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล 1 January แจ๊นยุอะริ เดือนมกราคม 2 February เฟ๊บรุอะริ เดือนกุมภาพันธ์…

0 10
1
Teacher Oil

วันนี้เราจะมาดูคำศัพท์ที่เป็นคำกริยา 3 ช่อง 100 คําที่ใช้บ่อยๆ ที่บอกว่ามันใช้บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เห็นบ่อยๆในชีวิตประจำวันนั่นเอง กริยา 3 ช่อง คืออะไร กริยา 3 ช่องคืออะไร… คือคำกริยาที่นำมาจัดเรียงให้เป็น 3 ช่อง เพื่อสะดวกในการเรียนรู้…