ใบหย่า ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ตัวอย่างแปลใบสำคัญหย่าภาษาอังกฤษ

0
351

ใบหย่า หรือใบสำคัญการหย่า ในความเข้าใจของเราๆท่าน มันก็คือใบสำคัญที่ได้มาจากอำเภอหรือเขต ตอนที่เราไปจดทะเบียนนั่นแหละ แบบฟอร์มที่เรากรอก เขาเรียกว่าใบจดทะเบียนการหย่า อันนั้นเก็บไว้กับเขา เราได้แค่ใบหย่ามาเก็บไว้

ใบหย่าภาษาอังกฤษ

ใบหย่า ภาษาอังกฤษ

ใบหย่า ภาษาอังกฤษเรียกว่า Divorce Certificate แปลตรงๆคือ ใบประกาศการหย่า

  • divorce แปลว่า การหย่า
  • certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ

ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ divorce certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นๆได้หย่ากันแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบหย่า หรือ ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่จะเรียก

ส่วนขั้นตอนของการจดทะเบียน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Devorce registration

A marriage divorce is issued by a government official only.
ใบสำคัญการหย่าออกโดยหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

What will appear on the divorce certificate?
มีข้อมูลอะไรบ้างในใบสำคัญการหย่า

A divorce certificate is an official statement that two people are not husband and wife.
ใบหย่า คือ เอกสารทางการที่แสดงว่าคนสองคนไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว

ตัวอย่างใบหย่า ภาษาอังกฤษ

blank

blank


 

ขอคะแนน 5 ดาวให้บทความด้วยครับ
[Total: 0 Average: 0]

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ