แบบฝึกหัด Past Simple Tense (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
928

แบบฝึกหัด Past Simple Tense เป็น Exercise หลังจากได้เรียนรู้เรื่อง past simple tense มาแล้ว พร้อมเฉลยข้อสอบให้ได้รู้ว่าข้อไหนตอบผิดตอบถูกด้วยครับ

แบบฝึกหัด Past Simple Tense

blank

ถ้ารู้จักกริยาช่อง 2 กับ 3 กันดีแล้ว และรู้จักกฎไวยากรณ์ของ Past Simple Tense เป็นอย่างดี รับรองว่าข้อสอบชุดนี้จะเป็นเรื่องหมูๆไปเลย

Past Simple Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

Sam ____ to work last Monday.

He _____ his homework last night.

We _____ papaya salad last week.

I _____ to school yesterday.

She _____ coffee this morning.

I _____ Jo at the party last night.

She _____ this song 2 hours ago.

What did you _____ this morning?

He _____ me a doll last Christmas.

I _____ at home yesterday.

Where _____ you yesterday.

Many birds _____ over my house last night.

You _____ a TV last week.

Our teacher _____ math yesterday.

Did she _____ to the market with you?


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ