แบบฝึกหัด Past Continuous Tense (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
747

แบบฝึกหัด Past Continuous Tense เป็น Exercise หลังจากได้เรียนรู้เรื่อง past continuous tense มาแล้ว พร้อมเฉลยข้อสอบให้ได้รู้ว่าข้อไหนตอบผิดตอบถูกด้วยครับ

แบบฝึกหัด Past Continuous Tense

blank

ประเด็นหลักมีสองประการคือ ประธานตัวไหนใช้ was ตัวไหนใช้ were และ ถ้ามีสองเหตุการณ์ในประโยค เหตุการณ์ไหนใช้ past simple เหตุการณ์ไหนใช้ past continuous ถ้านักเรียนได้เรียนรู้และจดจำได้ดีแล้ว รับรองข้อสอบก็ไม่ยากหรอกครับ

Past Continuous Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7/10 ขึ้นไป

While the dog ______, a car ran over it .

We _______ dinner when dad _______ home.

Jo and John were singing, but we _____ .

You ______ when we _____ home .

She _____ an elephant while she was walking to the bank.

As we _____ football, we _______ a boy crying.

When you called me, I _____ a bath.

He _______ his homework when it _____ to rain.

They ______ books when the telephone _____.

Mom was cooking while dad _______ in the garden.


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ