เอกพจน์ และพหูพจน์คืออะไร (Singular and Plural) มีอะไรบ้าง มาดูกัน ณ บัดนาว

2
1441

พจน์ แปลว่าคำพูด หรือถ้อยคำ เอก แปลว่า  หนึ่ง พหู แปลว่า  หลาย ในทางไวยากรณ์นั้น

 • เอกพจน์หมายถึง  จำนวนเพียงจำนวนเดียว หรือพูดสั้น ๆ ก็คือ ตัวเดียว อันเดียวนั้นแหละ
 • ส่วนพหูพจน์ก็ตรงกันข้ามกัน  คือจำนวนมาก  หรือหลายตัว  หลายอันนั่นเอง

เอกพจน์ พหูพจน์

เอกพจน์ และพหูพจน์

ในการเรียนไวยากรณ์นั้นต้องจดจำคำเหล่านี้ไว้ให้ดีนะครับ เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับหลักภาษาโดยตรงเลย และหน้าตาของนามเอกพจน์กับพหูพจน์ ก็มีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปด้วย ซึ่งจะได้เรียนรู้กันในเรื่อง  การเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์

ซึ่งคำที่จะได้ยินบ่อยๆคือ ประธานเอกพจน์ / ประธานพหูพจน์  ซึ่งประธานของประโยคก็จะมาจากคำนามและสรรพนาม

♦ คำนามเอกพจน์ และพหูพจน์

 • นามเอกพจน์ (singular) คือ  คำนามที่มีเพียงจำนวนเดียว
 • นามพหูพจน์ (plural) คือ  คำนามที่มีสองจำนวนขึ้นไป

คำนามเอกพจน์

 • คนเดียว  เช่น  a man, a doctor, a boy, a sister, a brother, a king
 • ตัวเดียว  เช่น  a dog, a pig, a bird, a cat, a lion, a cow, a tiger
 • อันเดียว  เช่น  an apple, a book,  a car, a pen, a house, a fan
 • สถานที่เดียว  เช่น  a school, a bank , a station, a temple

คำนามพหูพจน์

 • หลายคน เช่น men, doctors, boys, sisters, brothers, kings
 • หลายตัว เช่น  dogs, pigs, birds, cats, lions, cows, tigers
 • หลายอัน เช่น  apples, books,  cars, pens, houses, fans
 • หลายสถานที่ เช่น  schools, banks, stations, temples

blank เรียนรู้เพิ่มเติม การเปลี่ยนคำนามให้เป็นพหูพจน์ ⇒ เปลี่ยนเอกพจน์ เป็นพหูพจน์  ⇐

♦ สรรพพนามเอกพจน์ พหูพจน์

 • สรรพนามเอกพจน์ เช่น
  He ฮี เขา
  She ชี หล่อน
  It อิท มัน
  One วัน หนึ่ง
  This ดิส นี่
  That แด็ท นั่น
  Another อะนั๊ดเดอะ อีกหนึ่ง
  One of… วัน ออฟ หนึ่งใน…
 • สรรพนามพหูพจน์ เช่น
  I ไอ ฉัน (ฉัน ความจริงเป็นเอกพจน์ แต่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้)
  You ยู คุณ
  We วี พวกเรา
  They เด พวกเขา
  Ones วันส หลาย
  These ดีส เหล่านี้
  Those โดส เหล่านั้น
  Others อั๊ดเดอส อื่นๆ

เอกพจน์ และพหูพจน์สำคัญอย่างไร

การเรียนรู้เรื่อง เอกพจน์ พหูพจน์มีความสำคัญอย่างมาก เพราะภาษาอังกฤษเขาจะเน้นว่า

 • หากประธาน “เอกพจน์” ก็ให้ใช้กริยา “เอกพจน์”
 • หากประธาน “พหูพจน์” ก็ให้ใช้กริยา “พหูพจน์”

ซึ่งเป็นหลักการอันสำคัญของ Subject Verb Agreement คือใช้ประธานกับกริยาให้สอดคำกริยา

⇒ อ่านเพิ่มเติม Subject Verb Agreement


⇐ กลับหน้าหลัก : แกรมม่า

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ