เรียนจบ จบการศึกษา ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร มาคำตอบดูกันเลย…

0
2

คำว่า เรียนจบ หรือ จบการศึกษา ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า graduate ครับ แต่แค่รู้คำศัพท์คงจะไม่เพียงพอ ต้องไปเรียนรู้ประโยคเสริมความเข้าใจด้วยนะครับ

เรียนจบ ภาษาอังกฤษ

เรียนจบ หรือจบการศึกษา

 • After he graduated from high school, he decided to work with his family.
  หลังจากเขาเรียนจบมัธยมตอนปลาย เขาก็ตัดสินใจที่จะทำงานกับครอบครัว
 • He is very smart although he never graduated from high school.
  เขาฉลาดมาก แม้ว่าเขาไม่ได้จบการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย
 • Sam graduated from Chiang Mai University.
  แซมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Jane graduated with first-class honours in science.
  เจนจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเอกวิทยาศาสตร์
 • In this village, many people graduate from university.
  ในหมู่บ้านนี้ หลายคนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
 • It usually takes four years to complete a bachelor’s degree, she can graduate in three years.
  ปกติต้องใช้เวลา 4 ปี เพื่อเรียนให้จบปริญญาตรี แต่เจนสามารถเรียนจบใน 3 ปี

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ