หลักการใช้ How เป็นคำถาม และคำเชื่อมประโยค

0
729

คำว่า how ใช้ในประโยคคำถาม แปลว่า อย่างไร  แต่ถ้าใช้เป็นคำเชื่อม แปลว่า วิธี หรือ วิธีการ หลักการใช้ก็ต่างกันอยู่นะ…สังเกตุให้ดี ใช้ให้ถูก

หลักการใช้ How

หลักการใช้ how

How (วิธีการ) ใช้เป็นคำเชื่อม บางครั้งแปลว่า อย่างไร

That’s how to lose weight in a month. นั่น คือ วิธีการ ลด น้ำหนัก ใน 1 เดือน

Can you tell me how to cook rice? คุณ บอก ฉัน ได้ไหม วิธีการ หุงข้าว

Here is how to make a chocolate cake. นี่ คือ วิธีการ ทำ ช็อกโกแลต เค้ก

I don’t care how you feel. ผม ไม่ สนใจว่า คุณ รู้สึก อย่างไร

I don’t know how it happened. ผม ไม่ รู้ว่า มัน เกิดขึ้นได้ อย่างไร

How (อย่างไร) ใช้เป็นคำถาม

How do I live without you? ฉัน มีชีวิตอยู่ โดยไม่มี คุณ ได้อย่างไร

How are you? คุณ เป็น อย่างไร

How does he live on 100 baht a month? เขา มีชีวิตอยู่ ด้วย เงิน 100 บาท ต่อ เดือน ได้อย่างไร


How does she feel? หล่อน รู้สึก อย่างไร

How does she go to school? หล่อน ไป โรงเรียน อย่างไร

How do we eat in space? เรา กินอาหาร ใน อวกาศ อย่างไร

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ