หลักการใช้ Did ใน Past Tense ใช้ยังไง มาดูกันให้เคลียร์ไปเลย

0
1422

Did ใน past tense ก็คล้ายกับ Do, Does เพราะ Did คือ ช่องที่ 2 ของ Do, Does นั่นเอง แต่ว่าไม่ต้องจำว่าประธานตัวไหนใช้อะไร เพราะประธานทุกตัวใช้ did เหมือนกัน

การใช้ did

หลักการใช้ Did ใน Past Tense

การจะเรียนรู้เรื่องการใช้ did คิดว่าทุกคนคงได้เรียนรู้เรื่องการใช้ do กับ does มาแล้วนะครับ

การใช้ Did ในประโยคบอกเล่า 

  • ในประโยคบอกเล่า did แปลว่า ทำ

I did homework with my friends yesterday.
ฉัน ทำ การบ้าน กับ เพื่อนๆ เมื่อวานนี้

She did good yesterday.
หล่อน ทำ ได้ดี เมื่อวานนี้

My dad did the laundry last week.
พ่อ ของผม ซักผ้า เมื่อสัปดาห์ ที่แล้ว

My mom did the ironing this morning.
แม่ ของฉัน รีดผ้า เมื่อเช้า นี้

This car did 200 miles per hour last year.
รถยนต์ คันนี้ ทำ(ความเร็ว) ไ้ด้ 200 ไมล์ ต่อ ชั่วโมง เมื่อปี่ ที่แล้ว

การใช้ Did ในประโยคปฏิเสธ

  • did ในประโยคปฏิเสธ  เป็นกริยาช่วย ดังนั้นไม่ต้องแปลว่าทำ
  • มี did (ช่องที่ 2) เป็นกริยาช่วยแล้ว กริยาแท้ต้องเป็นช่อง 1 (ไม่เติม s นะ)
  • รูปย่อของ did not คือ didn’t

did not do homework with my friends yesterday.
ฉัน ไม่ได้ ทำ การบ้าน กับ เพื่อนๆ เมื่อวานนี้

My dad didn’t  do the laundry last week.
พ่อ ของผม ไม่ได้ ซักผ้า เมื่อสัปดาห์ ที่แล้ว

His mom did not go  shopping last Monday.
แม่ ของเขา ไม่ได้ ไป ชอปปิ้ง เมื่อวันจันทร์ ที่แล้ว


The baby didn’t cry last night.
เด็กทารก ไม่ได้ ร้อง เมื่อคืน

การใช้ Did ในประโยคคำถาม

  • did ในประโยคคำถาม  เป็นกริยาช่วย ดังนั้นไม่ต้องแปลว่าทำ

Did you do homework with your friends yesterday?
คุณ  ทำ การบ้าน กับ เพื่อนๆ เมื่อวานนี้ ใช่ไหม

Did your dad do the laundry last week?
พ่อ ของคุณ ซักผ้า เมื่อสัปดาห์ ที่แล้ว ใช่ไหม

Did his mom go shopping last Monday?
แม่ ของเขาไป ชอปปิ้ง เมื่อวันจันทร์ ที่แล้ว ใช่ไหม

Did the baby cry last night?
เด็กทารก ร้อง เมื่อคืน ใช่ไหม

What did you do yesterday?
เมื่อวาน คุณ ทำ อะไร

Why didn’t you come to my party last night?
ทำไม เธอ ไม่ มา งานเลี้ยง ของฉัน เมื่อวันศุกร์ ก่อนล่ะ

Who did you see at the party?
เธอ เห็น ใคร ที่ งานเลี้ยง

Where did you meet Jim?
เธอ พบปะกับ จิม ที่ไหน

How did you get here?
เธอ มา ที่นี่ ยังไง

ขอยกตัวอย่างเล็กน้อยแค่นี้แล้วกัน อยากเรียนรู้หลักการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ และคำถาม ศึกษาได้จากบทเรียนถัดไปเลยครับ

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ