หลักการใช้ article a/ an พร้อมตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจ

3
1579

หลักการใช้ article a กับ an มีกฎเกณฑ์ไม่กี่ข้อเองครับ ขอให้จำหลักการได้ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ a an ได้ถูกต้องแน่นอน

หลักการใช้ a / an

a อ่านว่า อะ
an อ่านว่า แอน

สองคำนี้คืออะไร สองคำนี้เรียกว่า คำนำหน้านาม (determiner) ทำไมต้องมีคำน้ำหน้าก็ไม่รู้สิ ถ้าเทียบกับภาษาไทยก็เหมือนกับ คุณ นั่นแหละ เช่น คุณน้อย คุณสมศรี

article a an

ทั้งสองคำนี้แปลว่า หนึ่ง ใช้นำหน้าคำนามทั่วไป และเป็นนามเอกพจน์ครับ

หลักการใช้ an

ใช้ an นำหน้า คำนามที่ขึ้นต้นด้วย สระ (a, e, i, o, u) และนามที่มีคำอ่านเป็นเสียงสระ คือมี อ เป็นพยัญชนะต้น และเวลาอ่าน  ให้ตัด อ อ่าง ออก แล้วเอาตัวสะกดตัวหน้ามาใส่แทน (ก็ น หนูนั้นแหละ)

นามที่ขึ้นต้นด้วยสระ

an apple แอน แน็พเพิล แอปเปิ้ลหนึ่งผล
an arm แอน นาม แขนหนึ่งข้าง
an ant    แอน แน๊นท มดหนึ่งตัว
an actor แอน แน็คเทอะ นักแสดงชายหนึ่งคน
an egg   แอน เนก ไข่หนึ่งฟอง
an ear แอน เนีย หูหนึ่งข้าง
an elephant แอน เน็ลเลอะเฟินท ช้างหนึ่งตัว
an ice cream แอน ไนซกรีม ไอศกรีมหนึ่งแท่ง
an island แอน ไน๊เลินด เกาะหนึ่งแห่ง
an orange  แอน นอรินจ ส้มหนึ่งผล
an octopus แอน น็อคเทอะเพิส ปลาหมึกยักษ์หนึ่งตัว
an umbrella  แอน นัมเบร็ลละ ร่มหนึ่งคัน
an uncle แอน นังเคิล ลุงหนึ่งคน

♦ คำว่า an แปลว่า หนึ่ง แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ

 • She is eating an apple.
  หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ลผลหนึ่ง
 • An ant is working.
  มดตัวหนึ่งกำลังทำงาน
 • There is an egg on the table.
  มีไข่ฟองหนึ่งบนโต๊ะ

⇒ นามที่นำหน้าด้วยคุณศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a, e, i, o, u

an amazing boy แอน นะเม๊ซซิง บอย เด็กชายมหัศจรรย์
an ancient car แอน เน๊นเชิน คา รถโบราณ
an easy question แอน นี๊ซิ เคว๊ซชัน คำถามง่ายๆ
an exellent girl แอน เน็กซะเลินท เกิล เด็กหญิงอัจฉริยะ
an impressive story แอน นิมเพร๊ซซิฝ สต๊อริ เรื่องราวน่าประทับใจ
an interesting man แอน นิ๊นเทอเร็สติงแมน ชายที่น่าสนใจ
an old car แอน โนลด คา รถยนต์เก่าๆ
an orange pen แอน น๊อรินจ เพ็น ปากกาสีส้ม
an ugly woman แอน นั๊กลิ วู๊เมิน หญิงรูปร่างน่าเกลียด


นามและคุณศัพท์ที่อ่านเป็นเสียงสระ (เสียง อ)   คือ ตัว h บางตัว ที่ไม่ออกเสียง h (ฮ)

an hour แอน เนาเวอะ  หนึ่งชั่วโมง
an honest man แอน นอนนิส แมน ชายผู้ซื่อสัตย์หนึ่งคน
an honorable man แอน นอนเนอะระเบิล แมน ชายผู้มีเกียติหนึ่งคน

 • Sam is an amazing boy.
  แซมเป็นเด็กชายมหัศจรรย์
 • This is an easy question.
  นี่เป็นคำถามง่ายๆ
 • There is an old car on the road.
  มีรถเก่าๆคันหนึ่งบนถนน

หลักการใช้ a 

⇒ ใช้ a นำหน้า คำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ และคำนามที่มีคำอ่านเป็นเสียงพยัญชนะ โดยเฉพาะตัว u (ออกเสียงเป็น ย ไม่ใช่เสียง อ)  

a cat แมวหนึ่งตัว
a dog สุนัขหนึ่งตัว
a boy เด็กชายหนึ่งคน
a teacher ครูหนึ่งคน
a ruler ไม้บรรทัดหนึ่งอัน
a car รถยนต์หนึ่งคัน
a school โรงเรียนหนึ่งแห่ง
a library ห้องสมุดหนึ่งแห่ง

♦ คำว่า a แปลว่า หนึ่ง แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ

 • A boy is playing in the yard.
  เด็กชายคนหนึ่งกำลังเล่นในสวนหลังบ้าน
 • A cat is sleeping.
  แมวตัวหนึ่งกำลังนอนหลับ
 • I have a pen.
  ฉันมีปากกาหนึ่งด้าม
 • A library is a good place to read.
  ห้องสมุดคือสถานที่ดีที่จะอ่านหนังสือ
 • He is a doctor.
  เขาเป็นหมอ
 • That is a cat.
  นั่นคือแมว

⇒ นามหรือคุณศัพท์ที่อ่านเป็นเสียงพยัญชนะ  ตัว u บางตัว (ที่ออกเสียง ย)

a unicorn อะ ยูนิคอน ตัวยูนิคอร์น
a uniform อะ ยูนิฟอม ชุดยูนิฟอร์มหนึ่งชุด
a university อะ ยูนิเวอซะทิ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
a useful book อะ ยูสฟุล บุ๊ค หนังสือที่เป็นประโยชน์หนึ่งเล่ม

 • Somchai must wear a uniform every day.
  สมชายต้องสวมชุดยูนิฟอร์มทุกวัน
 • My big brother is a university student.
  พี่ชายของฉันเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัย
 • I think it’s a useful book.
  ฉันคิดว่ามันเป็นหนังสือที่มีประโยชน์

⇐ กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ