รูปแบบของข้อสอบ TOEFL ครบทั้งสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

0
227

ข้อสอบ TOEFL เป็นการวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครบทั้งสี่ทักษะเลยคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  และในขณะที่คุณกำลังทดสอบอยู่นั้นบางทีก็จะต้องใช้หลายทักษะในการทำข้อสอบเพียงข้อเดียว เช่น

blank

TOEFL Test Format

  •  อ่าน และฟัง และพูดโต้ตอบ
  •  ฟังแล้วตอบคำถาม
  •  อ่าน ฟัง แล้วเขียนโต้ตอบ (พิมพ์เอา)

รูปแบบของข้อสอบ

  • อ่าน

อ่านเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ 3-4 เรื่อง  ตอบคำถาม จำนวน 36-56 คำถาม ใช้เวลา 60-80 นาที

  • ฟัง

ฟังอาจารย์บรรยาย หรือการอภิปรายและบทสนทนาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นสถานศึกษา แล้วตอบคำถาม จำนวน 34-51 ข้อ ใช้เวลา 60-90 นาที

พัก 10 นาที ให้เวลาพักสมอง ก่อนไปลุยต่อ

  • พูด

พูดสรุป หรือแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวต่างๆ ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่กำหนด โดยใช้ทักษะการฟังและอ่าน  จำนวน 6 ชิ้นงาน เวลา 20 นาที

  • เขียน

เขียนสรุปจากบทอ่านและบทพูดว่าคล้อยตามกันหรือขัดแย้งกัน  และเขียนแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ให้มา โดยใช้ทักษะการฟังและอ่าน  จำนวน 2 ชิ้นงาน เวลา 50 นาที

นี่คือรูปแบบคร่าวๆของข้อสอบทั้งหมดครับ เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกลงแต่ละส่วนทั้งสี่ส่วนเพื่อให้เห็นแนวทางในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีครับ เดี่๋ยวเจอกัน

ขอคะแนน 5 ดาวให้บทความด้วยครับ
[Total: 0 Average: 0]

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ