มรณบัตร ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวอย่างแปลใบมรณะบัตรภาษาอังกฤษ

0
361

ใบมรณบัตร ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันเอ่ย ถ้าลำพังให้เดาคงเดายากนะ มรณะ แปลว่าตาย ใช้คำว่า die หรือเปล่า แล้วบัตร มันใช่ card มั๊ย คำตอบคือไม่ใช่เลยครับ คำว่ามรณบัตรภาษาอังกฤษคืออะไรมาดูกันดีกว่า

ใบมรณะบัตรภาษาอังกฤษ


มรณบัตร ภาษาอังกฤษ

ใบมรณบัตรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า death certificate น่าจะแปลว่าใบประกาศความตายนะ ดูจากคำศัพท์

  • death แปลว่า ความตาย
  • certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ

ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ death certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นตายแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบมรณบัตร นั่นเอง

His death certificate states that he died from cancer.
ใบมรณบัตรของเขาระบุว่าเขาเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

The death certificate records the time of death as 8.30 am.
ใบมรณบัตรบันทึกไว้ว่าเวลาที่เสียชีวิตคือเวลา 8.30 น.

Death certificates are needed for life insurance payouts. 
ใบมรณบัตรจำเป็นต้องใช้ในการจ่ายเงินประกันชีวิต

ตัวอย่างใบมรณบัตรจากกงสุล


blank


blank


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ