ทะเบียนบ้าน ภาษาอังกฤษ และสําเนาทะเบียนบ้าน ตัวอย่างแปลทะเบียนบ้าน

0
645

ทะเบียนบ้าน ภาษาอังกฤษไม่ได้แปลตรงๆตัวนะครับ ถ้าแปลตรงตัวแล้วละก็ ทะเบียนบ้านจะแปลว่า House Register คำว่า Register แปลว่า ทะเบียนรายชื่อ หรือใบลงทะเบียนครับ แล้วทะเบียนบ้านเขาใช้คำไหนกันล่ะ

ทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษ

ทะเบียนบ้าน ภาษาอังกฤษ

ทะเบียนบ้าน ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า House Particulars

  • House อ่านว่า เฮาส์ แปลว่า บ้าน
  • Particulars อ่านว่า เพอะทิ๊คคะเลิส แปลว่า รายละเอียด หรือข้อมูลของบุคคล เหตุการณ์ ฯลฯ

House Particulars จึงแปลว่า รายละเอียดของบ้าน จะเป็นตัวบอกว่าบ้านนั้นอยุ่ที่ไหน หมายเลขอะไร มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้บ้าง แต่ละคนมีรายละเอียดอะไรบ้าง ภาษาไทยเรียกทะเบียนบ้าน

ส่วนคำว่า สำเนาทะเบียนบ้าน ก็แค่เติมคำว่า A copy of (สำเนา)ไว้ด้านหน้า ก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว

Give me a copy of your house particulars. 

เอาสำเนาทะเบียนบ้านของคุณให้ฉันหนึ่งแผ่น

ตัวอย่างการแปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอังกฤษจากสถานกงสุล

ทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษ


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ