คำศัพท์ยานพาหนะ Vehicles ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

0
999

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ยานพาหนะ “Vehicles” มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะภาษาอังกฤษกันดูนะครับ ว่ามีอะไรกันบ้าง เป็นสิ่งที่เราใช้เดินทางทุกวันอยู่แล้ว มาสำรวจดูกันซิว่าเราใช้ยานพาหนะชนิดใดบ้างในชีวิตประจำวัน

ยานพาหนะภาษาอังกฤษ

1  
 
airplane
แอ๊เพลน เครื่องบิน
2  
  ambulance
แอ๊มบิวเลินซ รถพยาบาล
3  
  bicycle
ไบ๊ซิเคิล รถจักรยาน
4  
  boat
โบ๊ท เรือพาย
5  
  bus
บัส รถบัส
6  
  car
คา รถยนต์
7  
  helicopter
เฮ๊ลิค็อพเทอะ เฮลิคอปเตอร์
8  
  motorcycle
โมเทอะไซ๊เคิล จักรยานยนต์
9  
  ship
ชิพ เรือใหญ่
10  
  taxi
แท็กซิ แท็กซี่
11  
  train
เทรน รถไฟ
12  
  truck
ทรัค รถบรรทุก
13  
  van
แวน รถตู้

[symple_button color=”blue” url=”http://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81-spelling-bee-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1-vehicles-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0/” title=”Visit Site” target=”self” border_radius=””]ฝึกสะกดคำศัพท์ Spelling Bee – Vehicles[/symple_button]


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ