ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

0
506

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6

ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่

ตัวอย่างข้อสอบ

1.Betty: Where were you last Saturday?
Mark: …………………….
a. Thank you.
b. I’m sleeping.
c. I was in the sea.
d. I’m a teacher.

2. Mark:………………… ?
Harry: Yes, I am.
a. Are you friendly?
b. Do you friendly?
c. Were you friendly?
d. Have you friendly?

3. Ken wants to be a writer. He likes…………………
a. taking photographs
b. English
c. reading and writing
d. science

4. Tom: What sports do you do?
Tim:…………………..
a. I think climbing is frightening.
b. I like volleyball.
c. I am going to buy knee pads.
d. I play football.

5. If you go sailing, wear a …………..
a. helmet
b. knee pads
c. lifejacket
d. elbow pads

ขอคะแนน 5 ดาวให้บทความด้วยครับ
[Total: 0 Average: 0]

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ