ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

0
683

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 5

ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่

ตัวอย่างข้อสอบ

1.Betty: What do you…………. in the sky?
Anna: I see the moon.
a. see
b. hear
c. listen
d. touch

2. Mark:……………….. ?
Harry: I have got thirty-two teeth.
a. How old are you?
b. How many teeth have you got?
c. How do you do?
d. How far is it?

3. Ken doesn’t like to study. He likes to play outside. His favourite subject is…………. .
a. maths
b. English
c. P.E.
d. science

4.Do you have science on Tuesday?
a. No, I don’t.
b. Yes, you do.
c. I like science.
d. I like Tuesday.

5. Alan doesn’t her homework.
a. done
b. did
c. does
d. do


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ