ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

0
657

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม

blank

ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่

ตัวอย่างข้อสอบ

1.Mark: What’s your favourite animal?
Ben: ……………….

a. It’s a dog.
b. d – o – g.
c. My favourite animal is a dog.
d. I’m Ben.

2. Anna:……….. ?
May: It’s in the car.

a. Where is my bag?
b. Do you like cars?
c. What’s this?
d. What are you doing?

3.Jack:…………… ?
Jill: No, I don’t.

a. Do you like music?
b. Is music difficult?
c. What subject do you like?
d. How do you spell ‘music

4. Dan: Is maths difficult?
Pete:…………….. .

a. Yes, it does.
b. Yes, it is.
c. Yes, I do.
d. Yes, they are.

5.I read books in the…………. .

a. gym
b. playground
c. science lab
d. library


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ