กินข้าวหรือยัง ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร – วลี สำนวน ประโยคน่ารู้

0
996

“กินข้าวหรือยังภาษาอังกฤษคุณจะพูดว่าอย่างไร” ถ้าจะถอดคำแปลแบบคำต่อคำ ก็คือ ” You eat rice or yet. แต่คำว่ากินข้าวหรือยัง ภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า “คุณกินแล้วใช่ไหม” หมายถึง คุณกินอาหารมื้อหลักแล้วหรือยัง

“กินข้าวหรือยังภาษาอังกฤษพูดว่า…”

กินข้าวหรือยัง

 • กิน ภาษาอังกฤษ คือ eat
 • กินแล้ว ภาษาอังกฤษ คือ have eaten
 • ทานข้าวแล้ว หรือ กินข้าวแล้ว ภาษาอังกฤษ  คือ I have  eaten.

ถ้าเป็นคนชาติอื่น เขาก็กินอาหารของเขานั่นแหละ ไม่ใช่ข้าว

ส่วนคำถามว่ากินข้าวหรือยัง คือ

 • Have you eaten? 
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน
  คุณกินข้าวแล้วใช่ไหม
 • หรือ  Have you eaten yet? 
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน เย็ท
  คุณกินข้าวแล้วหรือยัง

คำตอบก็จะเป็น..

Yes, I have.
เย็ส ไอ แฮฝ
ใช่ ผม/ฉัน กินแล้ว

No, I haven’t.
โน ไอ แฮ๊ฝเวินท
ไม่ ผม/ฉัน ยังไม่ได้กิน

ส่วนอันนี้จะเป็นการถามว่ากินข้าวหรือยังแบบระบุมื้ออาหารไปเลย

 • Have you eaten breakfast?
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน เบร็คเฟิสท
  คุณกินข้าวเช้าหรือยัง
 •  Have you had lunch?
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน ลันช
  คุณกินข้าวเที่ยงหรือยัง
 •  Have you had dinner?
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน ดิ๊นเนอะ
  คุณกินข้าวเย็นหรือยัง

คำถาม ” Have you eaten?” เป็นการถามถึงการกินอาหารมื้อหลักประจำวันคือ เช้า กลางวัน และเย็น โดยไม่สนว่ากินอะไร เพราะอาหารของแต่ละชาติไม่เหมือนกัน

แต่ถ้าถามว่า..


 • Have you eaten rice?
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน ไรซ
  คุณ กิน ข้าว แล้ว ใช่ไหม

หมายถึง ถามคนที่กินข้าวเป็นอาหารหลัก เช่น ไทย ลาว กัมพูชา….

หรืออีกความหมายหนึ่งคือ อาหารมีหลายอย่างวางไว้บนโต๊ะ ให้เขาเลือกกิน เราอยากรู้ว่าเขาได้ลองชิมข้าวดูแล้วหรือยัง เลยถามเขาว่า

” Have you eaten rice?

คุณ (ได้ลอง) กินข้าว แล้ว หรือยัง

หรือจะยกตัวอย่างอื่นให้เห็นภาพ เช่น เราเข้าตลาด แล้วเห็นพิซซ่าน่ากิน จึงซื้อมาฝากคนที่บ้าน โดยวางไว้บนโต๊ะอาหาร และคิดว่าถ้าเห็นพิซซ่าแล้วคงหยิบกินเอง ถ้าอยากรู้ว่ามีใครกินพิซซ่าแล้วบ้าง ก็ใช้คำถามนี้..

Have you eaten pizza?
แฮฝ ยู อี๊ทเทิน พิ๊ซซะ
กิน พิซซ่า หรือยัง

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ