การเติม s es ที่คำกริยา present simple tense มีหลักการที่ต้องจดจำดังนี้

1
2529

การเติม s es ที่คำกริยา ก็คล้ายกันกับการเติม  s es ที่ท้ายคำนาม เพื่อทำคำนามให้เป็นนามพหูพจน์ทุกประการ ยกเว้นท้ายกริยาที่ลงท้ายด้วย o เท่านั้นที่แตกต่างนิดหนึ่ง เพราะกริยาที่ลงท้ายด้วย o ให้เติม es อย่างเดียว ไม่เหมือนคำนามที่เติม s บ้าง es บ้าง

การเติม s es

หลักการเติม s es มีดังนี้

หากประธานเป็นเอกพจน์ กริยาเติม s,es ส่วนประธานพหูพจน์ไม่ต้องเติมนะครับ หลักการเติมมีดังนี้

1. เติม s หลังคำกริยาปกติทั่วๆ ไป เช่น

คำเดิม คำอ่าน เติม s คำอ่าน คำแปล
come คัม comes คัมส มา
cut คัท cuts คัทส ตัด
drink ดริงค drinks ดริงคส ดื่ม
feel ฟีล feels ฟีลส รู้สึก
eat อีท eats อีทส กิน
swim สวิม swims สวิมส ว่ายน้ำ

2. เติม es หลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, sh, ch, x,  z และ o เช่น

คำเดิม คำอ่าน เติม s คำอ่าน คำแปล
catch แค็ทช catches แค็ชเช็ส จับ
kiss คิส kisses คิสเส็ส จูบ
teach ทีช teaches ทีชเช็ส สอน
wash วอช washes วอชเช็ส ล้าง
buzz บัส buzzes บัสเส็ส ส่งเสียงหึ่งๆ
fix ฟิกส fixes ฟิกเซ็ส ซ่อม
go โก goes โกส ไป
do ดู does ดัส ทำ
  • ถ้าลงท้ายด้วย -shes ให้ออกเสียง เช็ส ต่อท้าย แต่ ช ช้างออกเสียงคล้ายไล่ไก่
  • ถ้าลงท้ายด้วย -ches ให้ออกเสียง เช็ส ต่อท้าย และช ช้างออกเสียงเหมือน ช ช้างของไทย
  • ถ้าลงท้ายด้วย -ses   ให้ออกเสียง เซ็ส ต่อท้าย
  • ถ้าลงท้ายด้วย -ses   ให้ออกเสียง เซ็ส ต่อท้าย
  • ถ้าลงท้ายด้วย -zes ให้ออกเสียง เส็ส ต่อท้าย แต่ต้องทำเสียงสั่น ๆ ในลำคอหน่อย

3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y มี 2 ประการดังนี้

หน้า y เป็นสระ ( a , e , i , o , u ) ให้เติม s ได้เลย เช่น

คำเดิม คำอ่าน เติม s คำอ่าน คำแปล
buy บาย buys บายส ซื้อ
play พเล plays พเลส เล่น
say เซ says เซส พูด
pay เพ pays เพส จ่าย
stay สเต stays สเตส พัก

แต่หน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

คำเดิม คำอ่าน เติม s คำอ่าน คำแปล
fly ฟลาย flies ฟลายส บิน
cry คราย cries ครายส ร้องไห้
study สตัดดิ studies สตัดดิส เรียน
try ทราย tries ทรายส พยายาม

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ