วันนี้เราจะมาดูคำศัพท์ที่เป็นคำกริยา 3 ช่อง 100 คําที่ใช้บ่อยๆ ที่บอกว่ามันใช้บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เห็นบ่อยๆในชีวิตประจำวันนั่นเอง

กริยา 3 ช่อง 100 คํา

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่องคืออะไร… คือคำกริยาที่นำมาจัดเรียงให้เป็น 3 ช่อง เพื่อสะดวกในการเรียนรู้ นั่นเอง ซึ่งหลักการใช้มีคร่าวๆดังนี้ คือ

กริยาช่องที่ 1

ใช้ใน present simple tense บอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วไป

  • I go shopping by car.
    ฉันไปชอปปิ้งโดยรถยนต์

กริยาช่องที่ 2

ใช้ใน past simple tense บอกเล่าเรื่องราวในอดีต

  • I went shopping by car yesterday.
    ฉันไปชอปปิ้งโดยรถยนต์เมื่อวานนี้

กริยาช่องที่ 3

ใช้ใน perfect tense บอกเล่าเรื่องราวที่จบไปแล้ว

  • I have gone shopping.
    ฉันไปชอปปิ้งแล้ว

กริยา 3 ช่อง 100 คํา

มาดูกริยา 3 ช่อง 100 คำที่ใช้บ่อยๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง คุ้นเคยกันไหมเอ่ย เรียงจาก a-z นะครับ

ที่ช่อง 1ช่อง 2ช่อง 3แปล
1be = is, am, arewas, werebeenเป็น อยู่ คือ
2become (บิคั๊ม)became  (บิเค๊ม)becomeกลายเป็น
3begin (บิกิ๊น)began  (บิแก๊น)begun (บิกั๊น)เริ่มต้น
4bet  เบ็ทbet เบ็ทbetพนัน
5bite ไบทbit บิทbitten (or bit) บิทเทินกัด
6bleed บลีดbled  เบล็ดbledเลือดออก
7blow บโลblew บลูblown บโลนพัด เป่า ตี
8break เบรกbroke บโรคbroken บโรคเคินแตก
9bring บริงbrought บรอทbroughtนำมา เอามา
10build บิลดbuilt  บิลทbuiltสร้าง
11burst เบิสทburstburstระเบิด
12buy บายbought บอทboughtซื้อ
13catch แค็ทชcaught คอทcaughtจับ , ขึ้นรถ
14choose ชูสchose โชสchosen โชเซินเลือก
15come  คัมcame เคมcomeมา
16cost  คอสทcostcostมีราคา
17cutcutcutตัด
18dig  ดิกdug ดักdugขุด
19dive ไดฝdived (or doveโดฝ)dived ไดฝดดำนํ้า
20do ดูdid ดิดdone ดันทำ
21draw ดรอdrew ดรูdrawn  ดรอนลาก วาด เขียน
22drink  ดริงคdrank ดแรงคdrunk ดรังคดื่ม
23drive ไดรฝdrove ดโรฝdriven ดริฝเฝินขับ(รถ)
24eat อีทate เอทeaten อีทเทินกิน
25fall ฟอลfell เฟ็ลfallen ฟอลเลินตก หล่น
26feel ฟีลfelt เฟ็ลทfeltรู้สึก
27fight ไฟทfought ฟอทfoughtต่อสู้
28find ไฟนดfound  เฟานดึfoundพบ
29fly ฟลายflew ฟลูflown ฟโลนบิน
30forbid ฟอบิดforbade ฟอเบดforbidden ฟอบิดเดินห้าม
31forget ฟอเก็ทforgot ฟอก็อทforgotten ฟอก็อทเทินลืม
32freeze ฟรีสfroze โฟรสfrozen โฟรสเซินแข็งตัว หนาว
33get เก็ทgot ก็อทgotเอา ได้รับ
34give กิฝgave เกฝgiven กิฝเฝินให้
35go โกwent เว็นทgone กอนไป
36grind กรายดground  กราวดgroundบด ลับ
37grow กโรgrew กรูgrown กโรนเติบโต, ปลูก
38hang (pictures) แฮงhung ฮังhungแขวน ห้อย
39hang (people) แฮงhanged  แฮงดhangedแขวนคอ
40have แฮฝhad แฮดhadมี
41hear เฮียheard เฮิดheardได้ยิน
42hide ฮายดhid ฮิทhidden ฮิดเดินซ่อน
43hurt เฮิทhurthurtเจ็บ, ทำให้บาดเจ็บ
44know โนknew นูknown โนนรู้
45lay เลlaid เลดlaidวาง ออกไข่
46lead หลีดled เหล็ดledนำ
47learn เลินlearnt เลินทlearntเรียนรู้
48leave ลีฝleft เล็ฟทleftละทิ้ง, จากไป
49lend เล็นดlent  เล็นทlentให้ยืม
50lie ลายlay เลlain เลนนอน
51light ไลทlit  ลิทlitจุดไฟ
52lose ลูสlost ลอสทlostแพ้ ทำหาย
53make เมคmade เมดmadeทำ
54meet มีทmet เม็ทmetพบ
55mistake มิสเตคmistook มิสตุคmistaken มิสเตคเคินทำผิด
56pay เพpaid  เพดpaidจ่าย
57put พุทputputวาง
58quit ควิทquitted ควิทเท็ด (or quit)quit ควิทเลิก
59read หรีดread เหร็ดread เหร็ดอ่าน
60ride ไรดrode โรดridden ริดเดินขี่
61ring ริงrang แรงrung รังสั่น (กระดิ่ง)
62rise ไรซrose โรสrisen ริสเซินขึ้น ลุกขึ้น
63run รันran แรนrunวิ่ง
64say เซsaid เซดsaidพูด
65see ซีsaw ซอseen ซีนเห็น
66seek ซีคsought ซอทsoughtค้นหา
67sell เซ็ลsold โซลดึsoldขาย
68set เซ็ทsetsetจัด
69shake เชคshook  ชุคshaken เช๊เคินเขย่า สั่น
70shine ชายน์shone  โชนshoneส่องแสง
71shrink ชริงคshrank  ชแรงคshrunk ชรังคหดลง สั้นลง
72sing ซิงsang แซงsung ซังร้องเพลง
73sink ซิงคsank แซงคsunk ซังคจม ถอยลง
74sit ซิทsat แซ็ทsatนั่ง
75slide สไลดslid สลิดslidสื่นไถล, เลื่อนไป
76sleep สลีพslept  สเล็พทsleptนอนหลับ
77speak สปีคspoke สโปคspoken สโปเคินพูด
78spin สปินspun สปันspunม้วน กรอ ปั่นฝ้าย
79split สปลิทsplitsplitแตก, แยก
80spring สปริงsprang สแปรงsprung สปรังโดดอย่างเร็ว, เด้ง
81sting สติงstung  สตังstungต่อย, แทง
82stink สติงคstank สแตงคstunk สตังคส่งกลิ่นเหม็น
83strike สไตรคstruck สตรัคstruckตี, ต่อย? กระทบ
84string สตริงstrung สตรังstrungผูกเชือก ขึงสาย
85swear สแวswore สวอsworn สวอนสาบาน ปฏิญาณ
86swell สเว็ลswelled สเว็ลดึswollen สวอลเลินโตขึ้น หนาขึ้น
87swim สวิมswam สแวมswum สวัมว่ายนํ้า
88swing สวิงswung สวังswungแกว่ง, เหวี่ยง
89take เทคtook ทุคtaken เทคเคินเอา พาไป
90teach ทีชtaught ทอทtaughtสอน
91tear แทtore ทอtorn ทอนฉีก ขาด
92tell เท็ลtold โทลดึtoldบอก
93think ธิงthought  ธอทthoughtคิด
94throw ธโรthrew ธรูthrown ธโรนเหวี่ยง ขว้าง
95wake เวคwoke โวคwaken เวคเคินตื่น, ปลุก
96wear แวwore วอworn วอนสวม, ใส่
97weave วีฝwove โวฝwoven โวฝเฝินทอผ้า, สาน
98weep วีพwept เว็พทึweptร้องไห้
99win วินwon ว็อนwonชนะ
100write ไรทwrote โรทwritten ริทเทินเขียน