กระทรวงมหาดไทยภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานในกระทรวง (Ministry of Interior)

0
326

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงมหาดไทยภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Department of Lands – กรมที่ดิน
Department of Local Administration (DOLA) – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Provincial Administration (DOPA) – กรมการปกครอง
Department of Public Works and Town and Country Planning – กรมโยธาธิการและผังเมือง
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
The Community Development Department – กรมการพัฒนาชุมชน
รัฐวิสาหกิจ
Marketing Organization – องค์การตลาด
The Metropolitan Electricity Authority (MEA) – การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
The Metropolitan Waterworks Authority (MWA) – การประปานครหลวง (กปน.)
The Provincial Electricity Authority (PEA) – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
The Provincial Waterworks Authority (PWA) – การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ขอคะแนน 5 ดาวให้บทความด้วยครับ
[Total: 0 Average: 0]

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ